МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Търгове и конкурси
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.05.2017

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 271/02.05.2017 г. на Кмета на Община Лом
 
Виж цялата информация тук
                                        
Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение