Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД №400/12.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ
14.06.2017


На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, т.10 от Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади приети с Решение № 250 от Протокол № 32/27.02.2017 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.30, ал.10 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Лом

Прочети тук

Списък на пасища, мери и ливади тук

Tърсене
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение