Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД №454/03.07.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОПФ
05.07.2017

На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, т.11 от Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади приети с Решение № 250 от Протокол № 32/27.02.2017 г. на Общински съвет гр.Лом и чл.30, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Лом

Прочети тук

Списък на мерите, пасищата и ливадите тук


Tърсене
Кампания за разделно събиране на отпадъци "Хартиена война"
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение