Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Обяви
ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В ПИ 44238.507.215, ГР.ЛОМ”
11.09.2017

Обявата за инвестиционното предложение тук

 

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение тук

 

Приложения към Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение тук

 

Нетехническо резюме на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение тук

 

Информация и оценка по чл.99б от Закона за опазване на околната среда тук

 

Приложения към Информация и оценка по чл. 99б от ЗООС тук

 

Мнения и становища може да подавате в стая 402 и стая 403, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа,  в сградата на Община Лом   

 

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?