Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Текущи
Проект "Рехабилитация на общински път MON 1132 /III - 114/- Сталийс-ка махала - Граница общ. (Лом- Медковец)- Аспарухово- Расово- /II-81/ и общински път MON 2136 /III- 114, Лом - Сталийска махала/-Трайково - Замфир- Лом, кв. Младеново- /II-81/, община Лом"
10.01.2018

Рехабилитация на общински път "MON 1132 /III-114/ – СТАЛИЙСКА МАХАЛА-ГРАНИЦА ОБЩ. МЕДКОВЕЦ-АСПАРУХОВО-РАСОВО-/ II-81/" в участъка от км 0+000 до км 1+443; Пътят е IV клас и осигурява директната свързаност на селата Сталийска махала, Аспарухово и Расово с републиканската пътна мрежа – път III-114 и II-81. Участъкът е с дължина 1,443 км, от кръстовище с път III-114 до границата с община Медковец.

Вижте цялото резюме на проекта - тук
Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?