Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи
КЛУБ „ПАРТНЬОРСТВО“ КЪМ ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ" ОБСЪЖДА СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ДЕТСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
26.01.2018

 

„Семейната среда и детските потребности“ бе темата, която обсъждаха психолози, родители и учители в клуб „Партньорство“, по проекта „Заедно в училище“.

 

Това бе и първата от предвидените 12 работни срещи, в които родители и учители ще си сътрудничат за създаване на условия за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани групи. 

 

Родителите дискутираха какво е родителство, какви са родителските  стилове на възпитание, кои са етапите и „кризите“ в детското развитие и други интересни проблеми, представени от психолога Десислава  Рафаилова.

 

В клуб „Партньорство“, който част от дейността „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ и бе учреден през октомври, м.г., участват 20 родители, представители на училищата “Никола Първанов“, „Константин Фотинов“ „Христо Ботев“ и „Димитър Маринов“.

 

Програмата за дейността на клуб „Партньорство“ предвижда още 11 работни срещи, . ще бъдат проведени и 3 обучения в 4 училища, свързани с подобряване на образователната интеграция и приемане на различията. Родителите, заедно с децата, ще организират и проведат кулинарна изложба с характерни ястия на българската и ромската кухня. Родители и ученици ще участват заедно във викторина с въпроси от изучавания в училище учебен материал.

 

Включване на родителите като активен партньор в образователния процес, създаване на условия за преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически произход и засилена мотивация у родителите за участие в образователния процес, това са очакваните резултати от дейността на клуб „Партньорство“.

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?