Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Текущи
КЛУБ „ПАРТНЬОРСТВО“ КЪМ ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ" ОБСЪЖДА СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ДЕТСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
26.01.2018

 

„Семейната среда и детските потребности“ бе темата, която обсъждаха психолози, родители и учители в клуб „Партньорство“, по проекта „Заедно в училище“.

 

Това бе и първата от предвидените 12 работни срещи, в които родители и учители ще си сътрудничат за създаване на условия за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани групи. 

 

Родителите дискутираха какво е родителство, какви са родителските  стилове на възпитание, кои са етапите и „кризите“ в детското развитие и други интересни проблеми, представени от психолога Десислава  Рафаилова.

 

В клуб „Партньорство“, който част от дейността „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ и бе учреден през октомври, м.г., участват 20 родители, представители на училищата “Никола Първанов“, „Константин Фотинов“ „Христо Ботев“ и „Димитър Маринов“.

 

Програмата за дейността на клуб „Партньорство“ предвижда още 11 работни срещи, . ще бъдат проведени и 3 обучения в 4 училища, свързани с подобряване на образователната интеграция и приемане на различията. Родителите, заедно с децата, ще организират и проведат кулинарна изложба с характерни ястия на българската и ромската кухня. Родители и ученици ще участват заедно във викторина с въпроси от изучавания в училище учебен материал.

 

Включване на родителите като активен партньор в образователния процес, създаване на условия за преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически произход и засилена мотивация у родителите за участие в образователния процес, това са очакваните резултати от дейността на клуб „Партньорство“.

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?