Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Новини
СТАРТИРА ОСНОВНИЯТ РЕМОНТ НА ДГ №1 „СНЕЖАНКА“
14.06.2018

 

Стартира основният ремонт с ново обзавеждане на ДГ №1 „Снежанка”. На церемония пред деца, родители, учители, изпълнителите на обекта и гости, кметът Пенка Пенкова лисна менче с вода за успех на проекта, който се финансира с 1 039 030 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сградата на ДГ №1 „Снежанка“, която е построена през 1947 г., ще бъде санирана и основно ремонтирана, предвидени са и енергоспестяващи мерки чрез изграждането на нова отоплителна система и соларни колектори за топла вода. Ще бъде закупено и ново обзавеждане за детските и служебните помещения, предвидено е и изграждането на детски и спортни площадки и озеленяване на двора. 

 

„Нашата мечта се сбъдва и детска градина „Снежанка“ ще се превърне в един уютен, светъл, топъл и съврменен дом за нашите деца!“ – каза Пенкова, която заедно с директорката Цецка Евтимова, изпълнителите на строително-ремонтните дейности, строителния и авторския надзор, и експерти от Община Лом, представиха проекта пред родителите и екипа на детската градина.

 

С ремонта и обзавеждането на ДГ №1 „Снежанка“ започва изпълнението на проекта „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом“, който е на стойност 11 795 862 лв. и се финансира по Оперативната програма “Региони в растеж” 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ, която Община Лом получава за изпълнение, е в размер на 11 695 862 лв., а собственият принос е 100 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

 

Освен ДГ №1 «Снежанка», основно ще бъдат ремонтирани и оборудвани и 5 учлища и още една детска градина и детска ясла. За основен вътрешен ремонт и оборудване на ПГ “Найден Геров” са определени до 1 799 987 лв.  Малко над 1 милион лева пък ще струва ремонтът на малката сграда на СУ “Димитър Маринов”. За  I ОУ “Никола Първанов” са предвидени до 2 857 938 лв., а за II ОУ “Константин Фотинов” са предвидени до 1 195 857 лв. До 2 665 700 лв. пък са определени за санирането и оборудването на СУ “Отец Паисий”. Санирането и обзавеждането на ДГ №7 “Калинка”и Детска ясла №1 е на стойност 1 129 938 лв.  Ремонтните дейности в учебните сгради включват саниране, реконструкция и обновяване на учебни корпуси, класни стаи, спортни съоръжения и дворове на училища и детски градини. Проектът включва и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на класните стаи, училищните лаборатори и библиотеки.

 

Tърсене
Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка
Резултати от допитването за дарението на д-р Андрей Георгиев
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?