Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
СТАРТИРА ОСНОВНИЯТ РЕМОНТ НА ДГ №1 „СНЕЖАНКА“
14.06.2018

 

Стартира основният ремонт с ново обзавеждане на ДГ №1 „Снежанка”. На церемония пред деца, родители, учители, изпълнителите на обекта и гости, кметът Пенка Пенкова лисна менче с вода за успех на проекта, който се финансира с 1 039 030 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сградата на ДГ №1 „Снежанка“, която е построена през 1947 г., ще бъде санирана и основно ремонтирана, предвидени са и енергоспестяващи мерки чрез изграждането на нова отоплителна система и соларни колектори за топла вода. Ще бъде закупено и ново обзавеждане за детските и служебните помещения, предвидено е и изграждането на детски и спортни площадки и озеленяване на двора. 

 

„Нашата мечта се сбъдва и детска градина „Снежанка“ ще се превърне в един уютен, светъл, топъл и съврменен дом за нашите деца!“ – каза Пенкова, която заедно с директорката Цецка Евтимова, изпълнителите на строително-ремонтните дейности, строителния и авторския надзор, и експерти от Община Лом, представиха проекта пред родителите и екипа на детската градина.

 

С ремонта и обзавеждането на ДГ №1 „Снежанка“ започва изпълнението на проекта „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом“, който е на стойност 11 795 862 лв. и се финансира по Оперативната програма “Региони в растеж” 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ, която Община Лом получава за изпълнение, е в размер на 11 695 862 лв., а собственият принос е 100 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

 

Освен ДГ №1 «Снежанка», основно ще бъдат ремонтирани и оборудвани и 5 учлища и още една детска градина и детска ясла. За основен вътрешен ремонт и оборудване на ПГ “Найден Геров” са определени до 1 799 987 лв.  Малко над 1 милион лева пък ще струва ремонтът на малката сграда на СУ “Димитър Маринов”. За  I ОУ “Никола Първанов” са предвидени до 2 857 938 лв., а за II ОУ “Константин Фотинов” са предвидени до 1 195 857 лв. До 2 665 700 лв. пък са определени за санирането и оборудването на СУ “Отец Паисий”. Санирането и обзавеждането на ДГ №7 “Калинка”и Детска ясла №1 е на стойност 1 129 938 лв.  Ремонтните дейности в учебните сгради включват саниране, реконструкция и обновяване на учебни корпуси, класни стаи, спортни съоръжения и дворове на училища и детски градини. Проектът включва и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на класните стаи, училищните лаборатори и библиотеки.

 

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?