Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Обяви
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕТО ЗА ДАРЕНИЕТО НА Д-Р АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ
10.09.2018


Дарението на д-р Андрей Георгиев от 500 000 долара на Община Лом да бъде използвано за основен ремонт на Спортната зала „Балканиада“. Така са отговорили 55 % или 791 от участвалите в допитването, което във фейсбук бе обявено на 25.07.2018 г. на страницата на вестник „Ломпрес“, а на 17.08.2018 г. - на интернет страницата на Община Лом.


На второ място – 46 % или 661 от участниците в допитването смятат, че дарените средства трябва да се изразходват за ремонт на улици.


За 20 %  или 288 дали мнението си граждани, дарението трябва да се използва за ремонт на водопроводната мрежа на града.


10 % от анкетираните – 144 души,  смятат, че парите трябва да се вложат за възстановяване на плувния басейн.


Има и предложения дарението да се използва за изграждането на кинозала, на велоалеи, на детски площадки, за ремонт на централния площад „Свобода“, за възстановяване на т.нар. Маймунска градинка, за строителството на приют за кучета и други.


Сумата от процентите надвишава 100%, защото участниците в допитванията са имали право на различни предложения и повече от един отговор. Своите предложения са дали общо 1438 граждани.


Предвид волята на дарителя д-р Андрей Георгиев сумата от 500 000 долара да бъде използвана след решение на кмета на Община Лом и резултатите от допитването, дарените средства ще бъдат вложени в основен ремонт и оборудване на Спортната зала „Балканиада“.


С цел прозрачно, открито и целесъобразно инвестиране на дарението, ще бъде създаден Обществен съвет, който ще информира гражданите за всички предприети действия.17.08.2018


Уважаеми  съграждани,


Община Лом получи дарение от 500 000 долара от наследството на д-р Андрей Георгиев, който осигури и 2 милиона долара за ПГ „Найден Геров“. Желанието на дарителя е средствата, предоставени безвъзмездно на Община Лом, да бъдат вложени в обществено значима дейност, като последното решение да е на Кмета на Община Лом.


Вашите предложения в какво да бъде инвестирано дарението, може да изпратите на „Форма за сигнали, запитвания и мнения“ в секция „Контакти“  на интернет страницата на Община Лом: http://oalom.acstre.com/section-52-kontakti.html, или на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg. Мнения и предложения, изложени на хартиен носител, може да внесете в деловодството на Община  Лом, ул. "Дунавска" №12, ет.1, гише №3.


Допитването ще продължи до 31.08.2018 г.
, а резултатите ще бъдат оповестени до 10.09.2018 г.


С цел прозрачно, открито и целесъобразно инвестиране на дарението от 500 000 долара, ще бъде създаден Обществен съвет, който ще информира гражданите за всички предприети действия. 

 

 

 

Tърсене
Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка
Резултати от допитването за дарението на д-р Андрей Георгиев
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?