Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2019 Г.
07.01.2019


Кметът на Община Лом, госпожа  Пенка Пенкова,  на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лом, кани местната общност на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 година.


Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2019 г. на Община Лом. Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

 

Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2019 г. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Лом  в  заседателна зала – етаж 3.  

 

Община Лом очаква мнения, препоръки и предложения за проекто-бюджет 2019 г. в деловодството на общината в гр.Лом, ул. „Дунавска“  №12  или на електронен адрес : lom.municipality@lom.egov.bg ,  както и на телефон 0971/69 109 и 0971/69 120 в срок до 11 януари 2019 г.

                   

  МАКРОРАМКА НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. тук 
 
  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?