Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.
12.03.2019


От
12 март 2019 г. Община Лом обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


От месец януари 2018 г. е в сила изменение на Насоките за кандидатстване по програмата, което дава възможност на общините да допълнят и актуализират през 2019 г. Инвестиционната си програма с нови проектни идеи.

 

Проектните идеи могат да бъдат подавани за следните приоритети:

 

  • Социална инфраструктура
  • Енергийна ефективност в сграден фонд
  • Културна инфраструктура

 

Срокът за прием на проектни фишове е до 15 юни 2019 г., включително. Проектните фишове се подават до Секретариата на Работната група.

 

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс и с цел постигане на индикаторите, заложени в Инвестиционната програма на община Лом по ОПРР 2014-2020.

 

Съгласно сключено "Споразумение за реализация на Инвестиционна програма на Община Лом по процедура за предоставяне на БФП" са заложени за постигане цели и индикатори за социална и културна инфраструктура, които ще бъдат отчетени до края на 2019 г.

 

В одобрената Инвестиционна програма на Община Лом не фигурира приоритет, свързан с енергийна ефективност в сграден фонд, но целта на обявения прием е да се наберат проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финасирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финасов ресурс.

 

Срокът за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд" е до 15 юни 2019 г., включително. ЗИФП се подават до Кмета на община Лом.


Повече информация и образци на документи:

Обява за прием на фишове за проектни идеи  - Приложение П3 - тук

Фиш за проектна идея - Приложение П4 -  тук

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - тук

Указания за проекти за енергийна ефективност - тук

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?