Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Културни институции
Народно читалище „Постоянство” 1856 Лом
15.01.2015
Началото е преди повече от век и половина, в далечната 1848-а. В една от класните стаи на Ломското училище, младият учител Кръстьо Пишурка подрежда своите учебници, книги, вестници и списания на различни езици, а на вратата окачва табелка „ЧИТАЛИЩЕ”.  Тук започва всеки ден да се събира мало и голямо. Това е началото и на  Ломската читалищна библиотека.  Библиотечната дейност се активизира след основаването на Ломското гражданско дружество „Развитие” (1848 г. ) и особено след 1909 г., когато Читалището се премества в новата си сграда.
Още в зародиша си Читалището се превръща в трибуна на патриотично настроената интелигенция, водена от Кръстьо Пишурка. Своята съпричастност към тези идеи тогава демонстрират Никола Първанов, Петър Берковски, Димитър Маринов, Еремия Българов, Димитър Ангелов и др.
В Ломското читалище се ражда и първият български театър. В есенната вечер на 1856 г. „млади българчета” разтварят първата театрална завеса за представлението „Многострадална Геновева”.И този културно-исторически факт е свързан с изтъкнатата личност на Даскал Кръстьо Пишурка – инициатор, режисьор и изпълнител на главната роля.
На 12.12.1856 г. е второто театрално представление, съпроводено с изпълнения на малък оркестър, скрит зад завесата. Това е „Велизариевата опера”, пригодена от Ангелаки Войнович, съмишленик и другар на Пишурка, който е гледал операта „Велизарий” от Доницети. На практика, това е първото музикално-драматично представление в България.
Така започва онази ярка читалищна диря на духа, за която Цветан Минков възкликва: „Ломското читалище е уникум в цялата история на европейската култура, която не познава подобна форма на народопросвета”.
Влиянието на източната и особено на западноевропейската култура, проникваща чрез великата река Дунав, е осезателно в развитието на Читалището.
Живата връзка между училището и читалището дава голям простор за изява на музикалните дарования на редица педагози, музиканти, които оставят трайна диря в музикалния живот на града и страната. Между тях са: Кирил Махан, Белчо Белчев, Александър Кръстев, Александър Моцев, Георги Спасов, Борис Гайдаров, Петър Евстатиев, Йордан Гаврилов, от по-ново време д-р Хернани Цибрански, Йордан Алексиев, Горан Струнджев…
На сцената на Ломското читалище се представя детският оперетен театър – 1914 год., с постановката „Деца и птички” от П.Пипков, под диригентството на Б.Белчев, а по-късно диригентската палка е поета от Петър Евстатиев.
През 1923 г. учителят П.Евстатиев създава оперетния театър при Читалището. Активна музикална дейност развиват певческото дружество „Кавал” и хор „Петко Стайнов”.
С много любов, усилия и апостолски труд Иван Кирилов и Руска Ванова създават балет и детска балетна школа (1953 – 1957 г.). Обществено-историческият климат в Лом е особено благоприятен за развитието на читалищните форми и дейности. Създадени един път, те се развиват успешно, генерират идеи от различни култури и водят до присъствието на бележити творци. Тук гастролират Мими Балканска, Кръстьо Сарафов, Георги Костов, Иван Димов, Васил Кирков, Никола Икономов и много други.
През по-новата си история читалище „Постоянство” показва онова постоянство, което е присъщо на деятелите му от основаването до наши дни. Реализират се редица спектакли, изявяват се хиляди самодейци, осъществяват се паметни гастроли в София, в страната, в чужбина.
Повече от век и  половина читалище „Постоянство” е ярък пример за историческата, обществено-политическата, социалната и културната значимост на читалищното дело, което бе подчертано и на кръглата маса, с участието на президента Георги Първанов, Бюрото на Съюза на народните читалища в България и  представители на МК – състояла се при честването на 150 – годишния юбилей,май 2006 г.
Ломското читалище има своята историческа заслуга за запазването и развитието на българския език и традиция за зараждането на  театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното дело и краезнанието в България.
Читалището извършва основни дейности като: развиване, разширяване и обогатяване на библиотечния фонд, на библиотеката и нейните отдели; развива  и подпомага традиционни и нови форми на любителското художествено творчество; организира школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, на кино, фото, фоно, филмо и видео – техника, празненства, концерти и чествания.
С промените в новия Устав от 11.01.2010 г. изрично е подчертано, като основна цел: създаването и поддържането на  електронни информационни мрежи и условия за публичен достъп до глобалното общество и информационните технологии и работата за преодоляване на информационното неравенство, чрез интернет комуникации, уеб библиотеки и придобиване на умения за работа с компютри и програмни продукти;  събиране, разпространяване и популяризиране на  знания за родния край и за достижения на ломски творци.
Народно читалище „Постоянство“  1856 – Лом е самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на населението. Развива социални и образователни дейности в общината,  изпълнява държавни културно-просветни задачи. В дейността му могат да участват всички физически лица без оглед и ограничение на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
През м.декември 1997 г. читалището е регистрирано по ЗНЧ. Народно читалище „Постоянство“ е юридическо лице с нестопанска цел  и фигурира в регистъра на Министерството на културата под № 1567
С решение №703 от 11.01.2010 г. на Окръжен съд гр. Монтана, са вписани промени в Устава на Народно читалище „Постоянство” 1856 – гр. Лом, съгласно изискванията на ЗНЧ, обнародвани в ДВ, бр. 42 на от м. юни 2009 г.

Настоятелство:
Председател - Недялка Трайкова
Членове:
Константин Услийски
Иван Недков
Красимир Горанов
Борислав Борисов
Евелина Георгиева
Тодор Калинов
Проверителна комисия:
Милена Тодорова
Павлинка Вачева
Невена Игнатова
Секретар:
Кристина Илиева

Адрес: гр. Лом 3600, ул. "Славянска" №1
Народно читалище "Постоянство" 1856

Телефони за контакт:
+359 971 6 6471 - Централа
GSM:
+359 878 354 173 - Кристина Илиева - Секретар
+359 878 354 177 - Румен Михайлов - Организатор

Е-mail: postoianstvo@mail.bg
facebook/Читалище Постоянство Лом

За повече информация:
http://postoyanstvo1856.alle.bg/

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?