МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.10.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост ,  във връзка с чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 680/18.10.2017г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНА В ОБЩИНА ЛОМ”
13.10.2017
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
06.10.2017
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.08.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост ,  във връзка с чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 552/25.08.2017 г. на Кмета на Община ЛомПРОЧЕТИ ТУК

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
25.08.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 536/21.08.2017 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ (ПАВИЛИОН)
25.08.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 547/23.08.2017 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение