МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ПРОТОКОЛ №2 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ , ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
09.08.2017
Прочетете тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ , ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
08.08.2017
Прочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА УЧИЛИЩНА СОБСТВЕНОСТ
31.07.2017
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
28.07.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 491/24.07.2017 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ КОНКУРС ЗА ОБЯВЕНАТА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ МЛ.ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
24.07.2017
Прочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ МЛ.ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
19.07.2017
Прочетете тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение