Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
22.06.2018
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал. 1, чл.37, ал. 1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската и собственост, чл.22, ал. 1 и ал.2, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 474/20.06.2018 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА 2018 – 2019 Г.
07.06.2018
Прочети тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ОБЩИНА ЛОМ
05.06.2018
Прочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА КОНКУРС - СЪБЕСЕДВАНЕ С ДОПУСНАТИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "УПРАВИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА - ЛОМ
04.06.2018
Прочети тук

ПРОТОКОЛ №2 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ "ОБЩИНА ЛОМ - В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
01.06.2018
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ
01.06.2018
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и ал.2, т.1 и чл. 14,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 426/31.05.2018 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

Tърсене
Кампания за разделно събиране на отпадъци "Хартиена война"
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение