Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
24.11.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 780/22.11.2017г. на Кмета на Община Лом Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ДЕМОГРАФСКИ, ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ"
23.11.2017
На основание чл. 91 от КТ  и Заповед № 778./22.11.2017 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 13,296 КУБ.М. ТОПОЛОВА ДЪРВЕСИНА
17.11.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от Закона за общинската собственост, чл.34  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 768/15.11.2017 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

ПРОТОКОЛ №2 ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
14.11.2017
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ
10.11.2017
На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 276 от Протокол № 34./28.04.2017 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.12, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Лом и искане вх. № 94-00-6081/06.11.2017 г. за наем на земеделска земя от ОПФ Прочети тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
07.11.2017
Прочети тук

Tърсене
Обществено допитване за Бюджет 2018 на Община Лом
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение