Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ПРОТОКОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР” ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
12.04.2018
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
30.03.2018
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 49,ал.1 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 235/29.03.2018 г. на Кмета на Община Лом Прочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
16.03.2018
На 13.03.2018 година в сградата на Община  - Лом се проведе заключителна част от конкурса – събеседване с допуснатите кандидати за длъжността мл.експерт „Инвестиционна политика и управление на проекти” - 1 щ.бр. по трудово правоотношение в Дирекция „Инвестиционна политика и управление на програми и проекти“ в община ЛомПрочети тук  

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
12.03.2018
Прочети тук

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 Г.
08.03.2018
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛОМ”
23.02.2018
Прочети тук

Tърсене
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение