Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Обяви

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
15.10.2018
Обява за инвестиционно предложение ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ОБЯВА НА ЧЕЗ
15.10.2018
Прочети тук

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
12.10.2018
Обява за инвестиционно предложение - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ДОПИТВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ „Д-Р АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ“
12.10.2018
12.10.2018 Уважаеми  съграждани, Както знаете, Община Лом получи дарение от 500 000 долара от наследството на д-р Андрей Георгиев, които след обществено допитване, бе решено да бъдат инвестирани в основен ремонт и ново оборудване на Спортна зала „Балканиада“. С цел прозрачно и ефективно използване на дарените средства, кметът на Община Лом Пенка Пенкова предлага да бъде създаден Обществен съвет, който да осъществява граждански контрол. Общественият съвет ще се състои от нечетен брой членове - 7 (седем), които ще участват при обсъждането и взимането на решения, съвместно с кмета на Община Лом или упълномощено от него лице. Те трябва да са професионално доказани личности от...

ОБЯВА НА ЧЕЗ
29.09.2018
Прочети тук

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
25.09.2018
Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation- GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС. Община Лом в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по...

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?