Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Обяви

ОБЯВА НА ЧЕЗ
20.04.2018
Прочети тук

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
18.04.2018
Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение - ПРОЧЕТИ ТУКСкица - ВИЖ ТУК

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИЯ ПРОЕКТ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.04.2018
Регионална дирекция по горите – Берковица и ръководството на Община Лом уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии  и е изработен горскостопански план за горските територии - общинска собственост на Община Лом в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Лом". Горскостопанския план е с период на действие десет години (или до 31.12.2028 г.) и влиза в сила след утвърждаване от директора на регионална дирекция по горите гр.Берковица.Обявата прочети тукОбяснителни записка тук

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
13.04.2018
Уведомление за инвестиционно предложение - ПРОЧЕТИ ТУК

ОБЯВА НА ЧЕЗ
13.04.2018
Прочети тук

ОБЯВА ЗА ОБЕКТ ПУП-ПРЗ
11.04.2018
Обект "ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението ПИ 44238.57.6 по КК и КР и образуване на УПИ I - за производствени и складови дейности - За изграждане на съоръжение и инсталации за третиране на отпадъци (компостираща инсталация за разделяне и третиране на зелени и/или биоразградими). - ПРОЧЕТИ ТУК

Tърсене
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение