Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Текущи

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ”
12.05.2018
От 9 май 2018 г. Асоциация на доставчиците на социални усуги, в партньорство с Община Лом, стартира Проект № BG05M9OP001-2.009-0041 „Открий таланта си”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. 35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, ще бъдат включени в програми за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в живота на общността.   Дейностите включват проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите, предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна...

ПРОЕКТ "ОБНОВЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ЛОМ"
03.05.2018
В рамките на проект "Обновени градски пространства в град Лом" ще бъде извършен цялостен ремонт на  участъци от тринадесет улици и една зелена площ в зоната с публични функции с висока обществена значимост в град Лом.   Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Лом.Резюме на проекта - ВИЖ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНА СРЕЩА НА КЛУБ "ПАРТНЬОРСТВО" ПО ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
23.03.2018

ОБУЧАВАТ РОДИТЕЛИ НА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С УЧИЛИЩЕТО
12.03.2018
„Роля, място и функции на родителя за успешна образователна интеграция и приемането на различието“ бе темата на обучението -дискусия , което се проведе в IV ОУ „Христо Ботев“.  Целта на обучението, с медиатори Румян Сечков и Николай Кирилов – експерти по образователни дейности,  бе участниците да постигнат разбиране за възможностите, които дава едно ефективно партньорство между училището и родителите.  Обучението е едно от планираните в Дейност 8: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието“ на проекта „Заедно в училище“. Предстоят още две обучения с родители по темите: „Ролята...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
08.03.2018
На 9 и 10 март в IV ОУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение – дискусия  по Дейност 8: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието“  по проекта „ Заедно в училище“.  Обечението-дискусия е от 13.00 до 16.30 ч. на 9 март, и от 9.30 до 13.00 ч. на 10 март. Обучители са Румян Сечков и Николай Кирилов – експерти по образователни  дейности.

УЧЕНИЦИ ОТ 7 УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ", СЕ ИЗЯВИХА В ИЗЛОЖБАТА "БАБА МАРТА БЪРЗАЛА - МАРТЕНИЦИ ВЪРЗАЛА"
28.02.2018
Ученици от всички училища, включени в проекта „Заедно в училище“, се изявиха в традиционната изложба на мартеници, картички и пана „Баба Марта бързала – мартеници вързала“ в ОХГ „Поломие“. В изложбата участваха и деца от градините, дневните центрове за деца и възрастни, и граждани. Вокалната група от клуб „Музика и танци“ към СУ „Димитър Маринов“, с ръководител Василка Иванова, изпълни две фолклорни песни и създаде истинско празнично настроение. Изявиха се и децата от клубовете „Етнография“ при ОУ „Константин Фотинов“, с ръководители Иванка Христова и Росица Димитрова. Два пролетни танца пък изпълниха децата от клуб „Спортни занимания“ към ОУ „Св. Св. Кирил и...

Tърсене
Кампания за разделно събиране на отпадъци "Хартиена война"
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение