Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Търгове и конкурси

ПРОТОКОЛ №2 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
15.04.2019
Прочети тук

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКАТА 2019 - 2020 Г.
09.04.2019
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ "ОБЩИНА ЛОМ - В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
09.04.2019
Прочети тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”
08.04.2019
Прочети тук  

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
05.04.2019
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 49,ал.1 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 260/03.04.2019 г. на Кмета на Община Лом, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен за поставяне на павилион, с площ 50.40 кв.м., в имот 44238.502.428 по Кадастралната карта на гр. Лом Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ ИПУПП
03.04.2019
Прочети тук

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?