Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Търгове и конкурси

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.10.2018
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА "КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР"
11.10.2018
Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТИ ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТ СИ"
14.09.2018
На основание  чл. 91 от Кодекса на труда и  чл. 3, ал. 6, т. 2 от Вътрешните правила за подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом и Заповед № 635/12.09.2018 г.Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“
07.09.2018
Община Лом удължава срока за подаване на документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „Главен счетоводител“ - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
31.08.2018
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 608/28.08.2018г. на Общински съвет ЛомПрочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ОБЩИНА ЛОМ"
21.08.2018
Обява за длъжността „Главен счетоводител в Община Лом” - тукЗаявление за участие в конкурс - тукДекларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - тук

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?