Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Заповеди

ЗАПОВЕД №702/25.10.2017 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ВИСОКОПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ
01.11.2017
Прочети тук

ЗАПОВЕД №713 ОТ 31.10.2017 Г. ОТНОСНО ВИДА НА УСЛУГИТЕ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ
31.10.2017
ЗАПОВЕД №713/31.10.2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси… Прочети тук

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ ПРЕЗ ЕСЕНТА И ЗИМАТА НА 2017/2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
25.10.2017
Прочети тук

ЗАПОВЕД № 495-1/24.07.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ ПО РЕПУБЛИКАНСКИ, ОБЩИНСКИ И ПОЛСКИ ПЪТИЩА
09.08.2017
Прочетете тук

ЗАПОВЕД №409/19.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
19.06.2017
Прочети тук

ЗАПОВЕД №355/01.02.2017 Г., ОТНОСНО ОБЯВЕНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2017 Г.
05.06.2017
През обявения пожароопасен сезон за 2017 г. в земеделските територии на община Лом, считано от 01.06.2017 г.  до 31.10.2017 г., стриктно до се спазват разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земиПрочети тук

Tърсене
Обществено допитване за Бюджет 2018 на Община Лом
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение