МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Заповеди

ЗАПОВЕД № 495-1/24.07.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ ПО РЕПУБЛИКАНСКИ, ОБЩИНСКИ И ПОЛСКИ ПЪТИЩА
09.08.2017
Прочетете тук

ЗАПОВЕД №409/19.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
19.06.2017
Прочети тук

ЗАПОВЕД №355/01.02.2017 Г., ОТНОСНО ОБЯВЕНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2017 Г.
05.06.2017
През обявения пожароопасен сезон за 2017 г. в земеделските територии на община Лом, считано от 01.06.2017 г.  до 31.10.2017 г., стриктно до се спазват разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земиПрочети тук

ЗАПОВЕД №975/06.12.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО НЕЗАБАВНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ПРИ ПАДАНЕ НА ПЪРВИЯ СНЯГ
07.12.2016
   Прочети тук

ЗАПОВЕД №974/06.12.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЗАБРАНА ЗА ХВЪРЛЯНЕ И ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ НА БОМБИЧКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
07.12.2016
   Прочети тук

ЗАПОВЕД № 937/23.11.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО НЕДОПУСКАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ПАЗАРИТЕ НА ОП " ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"
24.11.2016
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-2195810.11.2016г. на изпълнителния директор на БАБХ, Протокол на Общинската епизоотична комисия от 23.11.2016 г. във връзка с констатирани огнища на високопатогенна Инфлуенца по птиците в някои страни от Европейския континент, с цел предпазване от проникване на заболяването в Община Лом Прочети тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение