МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Учебни заведения

Основно училище ”Кирил и Методий” - село Замфир
30.01.2015
В „История на град Лом  и  Ломска околия” на Димитър Маринов  се споменава, че в село Дългошевци /старото име на село Замфир/  е роден поп Захари, който е бил селски свещеник и  учител още през 1825 година. ОУ ”Кирил и Методий” е основано през  1855 година. В сградата на училището е имало общо две стаи – учебна и  канцелария. От 1893 година  учебното заведение се преобразува  в Първоначално училище „Кирил и Методий”. От 1893 година  до  1921 година  в  училището  са преподавали около  40 учители, повечето от град Лом. Учители тук са били Алекси Беремлийски  от с.Войници /днес с.Якимово/ и...

Основно училище “Климент Охридски” – село Сталийска махала
15.01.2015
Първата сграда, в която се е помещавало училището е построена към черквата през 1864 г. Дълго време обучението е било доброволно. Първоначално то става задължително за учениците от I до IV отделение, като в първо отделение са записвани навършилите 8-годишна възраст. Прогимназия в селото ни се открива през 1922 година. По онова време за училищните въпроси в началното училище от I до IV отделение и прогимназията от I до III клас са се грижили членовете на училищното настоятелство. Началното училище се е ръководело от главен учител, а прогимназията от директор, назначавани от училищен инспектор. През 1938 г. прогимназията приема за патрон...

Основно училище “Христо Ботев” - град Лом
15.01.2015
Четвърто основно училище “Христо Ботев” град Лом се намира в кв. Младеново. Училището е основано през 1863 година и през настоящата учебна година предстои да отбележим 152 години от неговото основаване.В училището има 13 паралелки от първи до осми клас и две подготвителни групи за петгодишни и шестгодишни деца. Към настоящия момент в училището се обучават общо 227 деца и ученици.Обучението на всички ученици и деца в училището се осъществява от висококвалифициран педагогически екип от 20 човека, включително директор. Всички учители са с образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър. През последните няколко години училището непрекъснато участва в различни проекти самостоятелно или...

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” - село Ковачица
15.01.2015
Училището извършва прием на първокласници и обучение на ученици до 8 клас за придобиване на диплом за основно образование. Ролята на учебното заведение не е само образователна, но също така възпитателна и социална. Обучението в ОУ Св Св Кирил и Методий в село Ковачица се извършва от високо квалифицирани преподаватели и педагози в една смяна, целодневна.Преподавателите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” работят по програма утвърдена от МОН, като използват традиционни и съвременни методи за обучение, с чиято помощ да ангажират вниманието на своите възпитаници. Тяхна цел е да им предадат учебния материал, така че да е разбираем и лесен...

Помощно училище „Доктор Петър Берон” - град Лом
12.01.2015
В училището се обучават ученици от 1 до 10 клас. Учебното заведение е за деца с умствена изостаналост и нужда от специални образователни потребности. Директор на училището е Димитринка Симеонова Станчева.Помощното училище е специализирано учебно заведение, в което се полагат грижи за деца с различни заболявания.В училището те получават възпитание, образование и обучение, чрез специални учебни помагала и учебни програми.Прием на деца с увреждания ПУ „Д-р Петър Берон”- Лом, извършва прием и обучение на деца с увреждания, в следствие на което са с трайно нарушена познавателна дейност. Част от децата, които обучаваме страдат от: епилепсия, хиперкинетичен синдром, синдром на Даун,...

Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя” - село Ковачица
12.01.2015
Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е учебно заведение в село Ковачица, Община Лом. Учебното заведение предлага прием на ученици след 8 клас и обучение на ученици до 12 клас по специалност в паралелка Земеделец . Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Директор на училището е Цветомир Руменов Колицов. Стратегията, чрез която се развива професионалната гимназия, е ориентирана в търсене на възможности за ускоряване на учебния процес и придобиване на професионално образование по стандартите на ЕС.Обучение по селско стопанство от ПГСС Дунавска земя КовачицаПГСС Дунавска земя в село Ковачица предлага професионално...

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение