Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Образци на документи
Декларация за освобождаване от ТБО тук

Декларация отписване автомобил тук

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с ДНИ тук

Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ за облагане с ДПИВБН тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - без леки автомобили тук

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за облагане с ДПС - лек автомобил тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - плавателно средство тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с
ДПС - въздухоплавателно средство тук

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък тук

Декларация по чл.61р ал.5 от ЗМДТ - туристически данък тук

Искане за издаване на данъчна оценка тук

Искане за издаване на документ тук

Възражение - бланка тук


Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?