Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Комисии

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОМ
МАНДАТ 2015-2019 Г.
Комисиите са избрани с Решение  № 10, Протокол № 3/30.11.2015 г., на ОбС - Лом

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ


Димитър Неофитов Димитров - председател

Наталия Димитрова Славчева

Илияна Красимирова Петрова

Христина Емилова Светозарова

Надя Йорданова Димитрова

Анна Кирилова Светославова

Детелина Кирилова Радевска

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ


Емил Костадинов Арсенов - председател

Борислав Цветанов Борисов

Владимир Йорданов Теофилов

Тодор Иванов Тодоров

Илияна Красимирова Петрова

Филип Ангелов Димитров

Светлозар Асенов Вангелов

 

КОМИСИЯ ПО ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ


Калина Петрова Гашева - председател

Надя Йорданова Димитрова

Светлозар Асенов Вангелов

Стефан Александров Панталеев

Борислав Цветанов Борисов

Венета Цветанова Йорданова

Росен Тодоров Войнов

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ


Георги Николаев Георгиев - председател

Анна Кирилова Светославова

Цветомир Руменов Колицов

Росен Тодоров Войнов

Лилия Борисова Сеферинова

Албена Росенова Иванова

Валери Павлов Аврамов

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ


Георги Гаврилов Георгиев - председател

Красимир Божидаров Крумов

Николай Жиков Трифонов

Людмил Христов Кирилов

Юлия Ангелова Горанова

Валери Павлов Аврамов

Емил Костадинов Арсенов

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕМОГРАФСКИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ


Юлия Ангелова Горанова - председател

Филип Ангелов Димитров

Георги Николаев Георгиев

Георги Гаврилов Георгиев

Лилия Борисова Сеферинова

Наталия Димитрова Славчева

Владимир Йорданов Теофилов

 

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА


Росен Тодоров Войнов - председател

Димитър Неофитов Димитров

Стефан Александров Панталеев

Венета Цветанова Йорданова

Валери Павлов Аврамов

Тихомир Борисов Трифонов

Цветомир Руменов Колицов

 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Детелина Кирилова Радевска - председател

Тихомир Борисов Трифонов

Албена Росенова Иванова

Тодор Иванов Тодоров

Христина Емилова Светозарова

Николай Жиков Трифонов

Калина Петрова Гашева

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Христина Емилова Светозарова - председател

Тихомир Борисов Трифонов

Георги Гаврилов Георгиев

Албена Росенова Иванова

Красимир Божидаров Крумов

Людмил Христов Кирилов

Калина Петрова Гашева


Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?