Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Комисии

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОМ
МАНДАТ 2015-2019 Г.
Комисиите са избрани с Решение  № 10, Протокол № 3/30.11.2015 г., на ОбС - Лом

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ


Димитър Неофитов Димитров - председател

Наталия Димитрова Славчева

Илияна Красимирова Петрова

Христина Емилова Светозарова

Надя Йорданова Димитрова

Анна Кирилова Светославова

Детелина Кирилова Радевска

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ


Емил Костадинов Арсенов - председател

Борислав Цветанов Борисов

Владимир Йорданов Теофилов

Тодор Иванов Тодоров

Илияна Красимирова Петрова

Филип Ангелов Димитров

Светлозар Асенов Вангелов

 

КОМИСИЯ ПО ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ


Калина Петрова Гашева - председател

Надя Йорданова Димитрова

Светлозар Асенов Вангелов

Стефан Александров Панталеев

Борислав Цветанов Борисов

Венета Цветанова Йорданова

Росен Тодоров Войнов

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ


Георги Николаев Георгиев - председател

Анна Кирилова Светославова

Цветомир Руменов Колицов

Росен Тодоров Войнов

Лилия Борисова Сеферинова

Албена Росенова Иванова

Валери Павлов Аврамов

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ


Георги Гаврилов Георгиев - председател

Красимир Божидаров Крумов

Николай Жиков Трифонов

Людмил Христов Кирилов

Юлия Ангелова Горанова

Валери Павлов Аврамов

Емил Костадинов Арсенов

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕМОГРАФСКИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ


Юлия Ангелова Горанова - председател

Филип Ангелов Димитров

Георги Николаев Георгиев

Георги Гаврилов Георгиев

Лилия Борисова Сеферинова

Наталия Димитрова Славчева

Владимир Йорданов Теофилов

 

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА


Росен Тодоров Войнов - председател

Димитър Неофитов Димитров

Стефан Александров Панталеев

Венета Цветанова Йорданова

Валери Павлов Аврамов

Тихомир Борисов Трифонов

Цветомир Руменов Колицов

 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Детелина Кирилова Радевска - председател

Тихомир Борисов Трифонов

Албена Росенова Иванова

Тодор Иванов Тодоров

Христина Емилова Светозарова

Николай Жиков Трифонов

Калина Петрова Гашева

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Христина Емилова Светозарова - председател

Тихомир Борисов Трифонов

Георги Гаврилов Георгиев

Албена Росенова Иванова

Красимир Божидаров Крумов

Людмил Христов Кирилов

Калина Петрова Гашева


Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?