Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Заместник - кметове и Секретар
ГИНКА ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ФИНАНСИ, МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИ” Персонални данни:
Дата и място на раждане: 14 ноември 1962 г. в Лом
Семейно положение: Омъжена, има двама сина

Образование и квалификация:
Стопанска академия “Д.А.Ценов” - Свищов
Магистър  по икономика - специалност: “ Стопанско управление”

Професионален опит:
1980 г. – Тарифьор в  АС “Товарни превози” -  Лом
1984 г. – Плановик  в Консервен завод „Дунав” - Лом
1987 г. – Плановик  в СП “Търговия” Лом
1991 г. – Ст. Експерт „Професионално ориентиране и организиране на обучението”–  ДБТ - Лом
2003 г.– Заместник-кмет „Местно икономическо развитие, финанси, общинска собственост, земеделие  и европроекти” в Община Лом
2008 г. -  Зам.-директор по Административно финансовите  въпроси на  „Агро Инвест Инженеринг” АД Лом,  дъщерно дружество на „Енемона” АД, с основен предмет на дейност – земеделие и изкупуване на земеделска земя на територията на общините Лом, Медковец и Козлодуй.
2011 г. -  Ръководител на Териториално звено - Лом към Ресор „Корпоративна политика” на  „Енемона” АД и Председател на управителен съвет на Фондация „За развитие на Северозападна България”
2013 г. – Главен специалист „Поземлени отношения” към „Агро Инвест Инженеринг” АД - Лом
2015 г. – Заместник-кмет „Финанси, местно икономическо развитие и проекти”ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
Персонални данни:
Дата и място на раждане: 2 ноември 1971 г. в Лом
Семейно положение:  Женен, има син и дъщеря

Образование и квалификация:
ВВСУ  “Любен Каравелов” - София
Магистър по промишлено и гражданско строителство

Професионален опит:
1995 г. - Главен специалист „ТСУГ” в Община Лом   
2000 г.  – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2004 г. -  Главен инженер в «Ломстрой» ООД
2005 г. – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2006 г. –  Директор ТП „Пристанище Лом“ към ДП «Пристанищна инфраструктура»     
2008 г. – Заместник -кмет „ТСУБ“  в Община Лом      
2011 г. – Управител на „Стройпроект“ ЕООД
2015 г. – Заместник-кмет „Териториално-селищно устройство и благоустройство в Община Лом“

 

МАТИЛДА ИВАНОВА ДОНКОВА РУСИНОВА

СЕКРЕТАРПерсонални данни:
Дата и място на раждане: 26 януари 1972 г. в Лом
Семейно положение: Омъжена, има син

 
Образование и квалификация:
1990 г.СОУЧЕМИ  “Димитър Маринов” – Лом
1995 г. – СА „Д. Ценов” - Свищов
Магистър, специалност – Маркетинг и планиране с квалификация – Икономист бизнес стратег
2007 г. – Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,
Магистър, специалност - Математика

 
Професионален опит:
1996 г. – Учител в ПГ „Найден Геров” - Лом 
2005 г. – Директор дирекция „Обща администрация и финанси” в Община Лом
2012 г. – Учител по математика и икономика в ПГПТ – Лом 
2016 г. – Секретар на Община Лом

 

 

 

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?