МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Стратегии

Общински план за развитие 2014-2020 г.

изпълнен по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", за който може да прочетете почече http://oalom.acstre.com/currentNews-43-proekt_efektivna_k.html

Общински план за развитие 2014 – 2020 г. тук

Индикативна таблица тук

Публично-частен проект за изграждане на пчеларска лаборатория и пчеларска борса тук


Изграждане на рибарско пристанище и рибна борса в землището на гр. Лом тук

Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива в община Лом 2014-2020  тук
тук
Приложение ВЕИ тук

Цялостна реконструкция на системата на уличното осветление и подмяна с енергийно ефективно в населените места от община Лом от Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане тук

Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Стратегия за развитие на туризма 2014-2020г. тук

Общинско туристическо развитие тук

Инфраструктура  тук

Зони тук

Административна карта  тук

Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом тук

Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на Община Лом за периода 2014-2020 Г. тук

Изготвяне на последваща оценка  на действащото ОПР на Община Лом за периода 2014-2020 Г. тук


Общински план за развитие 2007-2013 г.

Общински план за развитие 2007 – 2013 г. тук

Индикативна финансова таблица тук

Приложение №1 - Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007 – 2013 г. тук

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2010 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2009 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук

Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Лом за 2010 г. тук

Междинна оценка по изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Лом тук

Програма за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013 Г. на Община Лом, изготвена на основание План за развитие на Община Лом ЛОМ 2007-2013 г. тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение