Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Кметове на кметства и кметски наместници
Кметство Трайково
Румен Радевски – 09723/2220; 0879 811 993
Kmetstvo.Traykovo@lom.egov.bg

Кметство Ковачица
Людмила Пандурска – 09720/2220; 0879 887 462
Kmetstvo.Kovachitsa@lom.egov.bg

Кметство Сталийска махала
Цветан Цветанов – 09722/2220; 0879 811 988
Kmetstvo.StMahala@lom.egov.bg

Кметство Замфир
Гаврил Гаврилов – 09726/2220; 0887 610 520
Kmetstvo.Zamfir@lom.egov.bg

Кметство Долно Линево;
Росен Йосифов – 0971/66 653; 0879 903 477
Kmetstvo.DLinevo@lom.egov.bg

Кметство Сливата;
Димитър Иванов –  09728/2220; 0879 811 996
Kmetstvo.Slivata@lom.egov.bg

Кметство Добри дол
Младенка Младенова – 09728/2316; 0879 811 989
Kmetstvo.Dobridol@lom.egov.bg

Кметство Станево
09724/2222; 0879 811 995
Kmetstvo.Stanevo@lom.egov.bg

Кметство Орсоя
09728/2366;
Kmetstvo.Orsoya@lom.egov.bg
Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?