Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
ПРОЕКТИ ЗА 8,3 МЛН. ЛВ. ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ БИЗНЕС, НПО И ИНСТИТУЦИИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-ЛОМ
03.01.2018

 

 Проекти на обща стойност 8 331 835 лева ще изпълняват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции, след като  Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), изработена от МИГ-Лом (Местна инициативна група) и Община Лом, бе одобрена за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“и Министерството на земеделието и храните. До два месеца предстои да бъдат обявени и процедурите за изпълнение на проектите, които ще се реализират през следващите две години.

 

„Най-доброто в този съвместен проект на гражданския сектор, бизнеса и Община Лом е, че той дава възможност на фирмите, на неправителствени организации, на  земеделски производители, на образователни и културни институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи.“ – каза кметът Пенка Пенкова.

 

Финансирането от 8 331 835 лв. се осигурява от шест оперативни програми.  Само по програмата „Развитие на селските райони“ (ПРСР) финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лв.. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) могат да кандидатстват проекти  за младежка заетост и  социални услуги на обща стойност 1 486 408 лв. 977 915 лв. пък са осигурени за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Стратегията на МИГ-Лом предвижда и 195 580 лв. за мярката „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на община Лом“.

 

Местната инициативна група МИГ-Лом бе учредена през 2017 г. от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и Община Лом. МИГ-Лом е независимо и доброволно сдружение на юридически и физически лица, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението, съвместно с Община Лом, изработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие и спечели финансиране за проекти в размер на 8,3 млн. лв.

 

За учредяването на МИГ-Лом, изработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и провеждането на информационни срещи и обучения през 2017 г. Община Лом изпълни проект, финансиран с 57 054 лв. от Програмата за развитие на селските райони.

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?