Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ЗАРАДВА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
21.12.2018Коледно тържество зарадва деца и родители, ползващи услугите на Центъра за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Празнична програма изнесоха малчуганите от предучилищна група към
I ОУ „Никола Първанов“, с класен ръководител Ася Йонкова.  Дядо Коледа зарадва с подаръци всички участници и потребители на услугите в Центъра.

Вече трета година екип от квалифицирани специалисти   предоставя  интегрирани услуги на повече от 300 деца и техните семейства по   проект „Община Лом-в грижа за децата“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с административен договор BG05M9OP001--2.004-0014.

Ефективното и качествено реализиране на комплекса от дейности допринася за  осигуряване на подкрепа и социална включеност на деца в ранна възраст и техните семейства, чрез подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.


През месец октомври се подписа Допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001--2.004-0014, с което бе удължен срока за изпълнение на проекта  до 31.12.2018 г. и увеличена стойността му на 719 982,86 лв.

Проектът се изпълнява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне  BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“.

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?