Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Обяви
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2019
13.05.2019
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ
 
 
О Б Я В Я В А Т
 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2019
ТРИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ
 
За пръв път тази година в Националния литературен конкурс „Яна Язова” ще има и конкурс за поезия.
Наградите
се осигуряват от  „Ломско пиво”АД.
  
     Условия:
  • конкурсът е анонимен;
  • литературен жанр – разказ или стихотворение, които не са награждавани на други конкурси;
  • до 3 разказа или 3 стихотворения в 3 екземпляра;
  • размер на разказите – до 5 машинописни страници, а на стихотворенията – до 1 страница;
  • възраст – от 14 до 35 години;
  • срок за изпращане на творбите – 30 септември 2019 г.
     Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:
     3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.
     За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или се обадете на тел: 0971/66472.
     Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
     Данните за участника да се поставят в отделен плик.
     Ще бъдат присъдени три награди:
     
    
За разказ:
    
     I  награда - 200 лв.
     II награда - 150 лв.
     III награда - 100 лв.
     Специална награда за участник от Лом.
 
     За стихотворение:
    
     I  награда - 200 лв.
     II награда - 150 лв.
     III награда - 100 лв.
     
     В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2019  ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.
    
     Ще бъдат присъдени три награди:
    
     I  награда – 100 лв.
     II  награда – 50 лв.
     III  награда – 30 лв.
    
     Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 21 октомври 2019 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/     
     Наградите ще бъдат връчени на 24 октомври 2019 г.
 
Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?