Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи
ПРОЕКТ: ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ЛОМ
03.06.2019


Община Лом подписа Договор за съвместна дейност РД04-29/29.05.2019 г. с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – Лом“.

 

Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване и  обзавеждане за нуждите на кухненския блок към Домашен социален патронаж - Лом,  с цел по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността,  по-добри условия на труд, отговарящи на нужните изисквания и стандарти, и задоволяване потребностите на целевите групи на територията на цялата община.

 

Ще бъдат закупени и монтирани статистични елекрически печки с две и три фурни, хладилни шкафове с една и две врати, картофобелачна машина, електрически скари, банциг за месо и кости и островна маса.

 

В рамките на четири проектни месеца реализираният комплекс от дейности ще доведе до постигане на следните резултати:

 

  • Обновена материалната база в Домашен социален патронаж – Лом
  • Създадени условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж – Лом, чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната
  • Приготвяне и съхранение  на по-здравословна храна
  • Подобряване условията на труд на персонала, предоставящ услугата „Домашен социален патронаж“ – гр. Лом
  • Намаляване на разходите на ел. енергия, което е условие за намаляване на таксата за ползване на услугата
  • Осигурена публичност на проекта
  • Ефективно управление и реализирани дейности по проекта.

 

Стойността на проекта е 29 091 лв. с вкл. ДДС, от които 26 181.90 лв. са осигурени средства от Фонд „Социална закрила“ и 2909,10 лв. е финансовият принос на Община Лом.

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?