Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ОБЩИНА ЛОМ ПРЕДОСТАВЯ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА 91 ВЪЗРАСТНИ
08.07.2019

 


91 възрастни хора и лица с увреждания ще се възползват от услугата „патронажна грижа“, която включва както медицински грижи така и социални услуги, подпомагащи потребителите за справяне с ежедневни дейности от бита. Услугите ще се предоставят от домашни помощници и социални работници директно в дома на потребителя, в рамките на 2 часа на ден, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях. 


Община Лом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 241 387 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.

 

Чрез предоставянето на услуга "патронажна грижа" ще се създадат условия за подкрепа  на 91 възрастни хора и лица с увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус.

 

Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на условия за качественото им предоставяне.

 

Реализирането на комплекса от дейности по проекта ще допринесе за изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, както и осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в техните домове. Той ще допринесе и за  разширяване обхвата на дейността на Община Лом, като доставчик на услуги за социално включване.

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?