Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ"
09.08.2019

На встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Лом, бяха представени основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати от реализацията на проект „Патронажна грижа в община Лом“. Ръководителят на проекта Альона Арсенова – директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и програми за заетост” поясни, че инициативата има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на условия за качественото им предоставяне.


91 възрастни хора и лица с увреждания ще се възползват от услугата „патронажна грижа“, която включва както медицински грижи така и социални услуги, подпомагащи потребителите за справяне с ежедневни дейности от бита. Услугите ще се предоставят от домашни помощници и социални работници директно в дома на потребителя, в рамките на 2 часа на ден, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях. 


На 27.06.2019 г. бе подписан административен договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика за реализирането на проект „Патронажна грижа в община Лом“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 241 387,01 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.

 

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?