Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ОБУЧАВАТ БЕЗРАБОТНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ
05.09.2019

 

Младежи от Лом участваха в мотивационен тренинг и информационен ден по проекта „Новите предприемачи“, който се изпълнява от Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” – Плевен. Изявите по проекта бяха организирани със съдействието на Община Лом и Дирекция „Бюро по труда“ – Лом.


10 участници от Лом могат да получат безвъзмездно обучение в областта на предприемачеството, а при желание от тяхна страна - и безплатни консултации за разработване на бизнес план и регистрация на самостоятелна стопанска дейност.

 

Основната цел на проекта е постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически и социален растеж чрез насърчаване на предприемачество, самонаемане и създаване на нови предприятия, включително иновативни микро и малки предприятия в Северозападния район на България.

 

Дейностите включват:

 

  • Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество с участието на 100 заети, безработни и неактивни лица
  • От тях 80 участници се включват в  обучения с продължителност 48 учебни часа, свързани с развитието на предприемачески, управленски  и бизнес знания и умения, разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност
  • Консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност в рамките на проекта получават повече от 35 участника, успешно завършили курса на обучение.

 

 

Проектът се  изпълнява от Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” – Плевен, по процедура „Подкрепа за предприемачество“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Общата стойност на проекта е 145 340.80 лева, от които 123 539.68 лв. европейско и 21 801.12 лв. национално съфинансиране, а периодът на изпълнение е от 1 юли 2018 г. до 30 септември 2019 г.

 

Допълнителна информация за проекта можете да получите на адрес:


5800 гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1, ет. 3, стая 318

тел. 064 / 800 277, е-mail: rlco@abv.bg

и в страницата на проекта във Facebook „Новите предприемачи“

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?