Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи
С ПЪРВА КОПКА ОБЩИНА ЛОМ СТАРТИРА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩАТА В КВ. БОРУНА
05.09.2019

 


С официална церемония „Първа копка“ Fбщина Лом стартира строителните дейности по проект „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“. Събитието ще се проведе на 11.09.2019 г. (сряда) от 11:30 часа на брега на река Дунав, източно от плаж „Чайка“.

 

Главната цел на проекта е укрепване на тялото и понижаване нивото на подпочвените води в периодично активно свлачище с идентификационен № МОN 24.44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с № MON 24.44238.92.01.01 и № МОN 24.44238.92.01.02 регистрирани в кв. Боруна – гр. Лом, както и изграждането на дренажни и отводнителни съоръжения в квартала. Той се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.” (ОПОС 2014 - 2020 г.), Приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища", Процедура № BG16M1OP002-4.003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)".

 

Предвидени са строителни работи за понижаване нивото на подпочвените води, както и изграждане на подпорна стена по бреговата линия на квартала, с височина 5,2 м и дължина  850м. Стената ще се фундира върху пилоти Ф1200, захванати с анкери към ската. За понижаване на водното ниво в тялото на свлачищата се предвиждат 2 дренажни ребра. Дренажно ребро №1, което е с дължина 436м и дълбочина от 2 до 3,5м, започва над                   ул. "Перущица" и слиза на брега на р. Дунав. Дренажно ребро №2, което е с дължина 885,48м и дълбочина от 2м до 4м, започва над свлачищния обрив, върви по дъното на съществуващо дере и по ул. "Гургулят" се зауства в р. Дунав. Предвиждат се и 2 дълбоки дренажни шахти (кладенци) с диаметър 6м всяка, оборудвани с по 8 броя радиално включени в нея хоризонтални сондажни дренажа (ХСД) с дължина 70м всеки, за събиране на дренажните води. За отвеждане на събраните в дренажните шахти води, за всяка от тях е предвиден отток (изтичало) до река Дунав, от метални тръби.

 

Общата стойност на проекта е  8 499 767.73 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 7 224 802.57  лв., а националното е  1 274 965.16 лв.

 

Очаква се проект „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“ да приключи до края на месец август 2021 г..

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?