Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
17.03.2020


Във връзка с извънредното положение, за улеснение на гражданите Община Лом уведомява, че местните данъци и такси могат да се плащат и по електронен път. Касите на Община Лом продължават да работят с граждани от 09.00 ч. до 15.00 ч. За избралите да платят безкасово по електронен път, ето банковата сметка на Община Лом:

IBAN BG 06 IABG 7474 8400 9106 00
BIC IABGBGSF
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
ОФИС ЛОМ

442100 - ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400 - ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 - ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВАТА ДЕЙНОСТ

Според влезлите в сила промени на Закона за местните данъци и такси, не е необходимо подаване на данъчни декларации при придобиване на имот в следствие на прехвърлителна сделка, данните се обработват служебно въз основа на информация получена от Агенция по вписванията и нотариусите.

Не е необходимо подаване на декларации за нововъведени в експлоатация сгради, облагането се извършва по предоставените от съответните служби Удостоверения и Разрешителни за ползване.

Данните за облагане на пътни превозни средства също постъпват и се обработват служебно и не е необходимо подаване на данъчни декларации.

Издаването на Удостоверения за наличие и липса на задължения, за производствата по ЗОП, също се извършва по електронен път.

За допълнителна информация: тел. 0971/69 144 и тел. 0971/69 136 – от 09.00 ч. до 15.00 ч.

 

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?