Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
ОБЯВА НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ – ЛОМ
26.03.2020

Във връзка със създалата се епидемична обстановка и предприетите мерки за овладяване разпространението на Covid-19 Ви информираме за следното:

  1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат.
  2. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, ще могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
  3. Лицата, които са се регистрирали в Дирекция „Бюро по труда“ като безработни с цел получаване на парично обезщетение за безработица, имат следните възможности:
  • Да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение
    • Да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, което може да се намери на сайта на НОИ - https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.
    • Ако нямат квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ, могат да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за ПОБ към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ и филиалите.

За контакти: тел. 0971/60 195, 0971/ 60 192

 

 

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?