Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА „БЮДЖЕТ 2015” НА ОБЩИНА ЛОМ
18.05.2016
Председателят на Общински съвет Лом  г-жа Христова , на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане на отчета на Бюджета на Община Лом за 2015 година.
Обсъждането ще се проведе на 26 Май 2016 г. /четвъртък/ от 15,30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Лом  – ул. „Дунавска” № 12
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в сградата на Общинска администрация Лом /стая 208/  или на електронен адрес www.lom.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес lom.municipality@lom.egov.bg

Христина Христова

Председател на Общински съвет  Лом


Презентация може да видите тук!

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?