Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Общински съвет
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред,определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.
Настоящият състав на Общински съвет – Лом е избран съгласно Изборния кодекс с проведените  местните избори през ноември 2015 г.(мандат 2015-2019).
В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Лом, както и за неговата работа –правилник, решения от заседания. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет има следната структура: Председател на Общински съвет, двама заместник председатели председатели на комисии на Общинския съвет и председатели на групи към Общинският съвет.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.

За контакти:

гр. Лом
ул. "Дунавска" № 12
ет. 3 стая № 303
тел. 0971/69131
факс: 0971/66026
email: predsedatel.lom@abv.bg
Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?