Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Общински съвет
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред,определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.
Настоящият състав на Общински съвет – Лом е избран съгласно Изборния кодекс с проведените  местните избори през ноември 2015 г.(мандат 2015-2019).
В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Лом, както и за неговата работа –правилник, решения от заседания. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет има следната структура: Председател на Общински съвет, двама заместник председатели председатели на комисии на Общинския съвет и председатели на групи към Общинският съвет.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.

За контакти:

гр. Лом
ул. "Дунавска" № 12
ет. 3 стая № 303
тел. 0971/69131
факс: 0971/66026
email: predsedatel.lom@abv.bg
Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?