Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Търгове и конкурси

Община Лом обявява конкурс за свободно работно място по проект „Патронажна грижа в Община Лом”
22.01.2020
Прочети тук

Община Лом обявява свободно работно място за длъжността „Здравен медиатор”
10.01.2020
Обява Заявление по образец Длъжностна характеристика  

Община Лом обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти /маси за консумация/
10.01.2020
Прочети тук

Община Лом обявява свободно работно място за длъжността „Възпитател” в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Нов дом–нов шанс“ - Лом
10.01.2020
Прочети тук

ПРОТОКОЛ №2 ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"
23.12.2019
Протокол №2 - Във връзка с извършен подбор за свободно работно място  по  проект № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 „Открий таланта си” - тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СВОБОДНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"
23.12.2019
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати до събеседване във връзка с обявен подбор на кандидати  за свободно работно място по проект № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 „Открий таланта си” - тук

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?