Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Заместник - кметове и Секретар
ГИНКА ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ФИНАНСИ, МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИ” Персонални данни:
Дата и място на раждане: 14 ноември 1962 г. в Лом
Семейно положение: Омъжена, има двама сина

Образование и квалификация:
Стопанска академия “Д.А.Ценов” - Свищов
Магистър  по икономика - специалност: “ Стопанско управление”

Професионален опит:
1980 г. – Тарифьор в  АС “Товарни превози” -  Лом
1984 г. – Плановик  в Консервен завод „Дунав” - Лом
1987 г. – Плановик  в СП “Търговия” Лом
1991 г. – Ст. Експерт „Професионално ориентиране и организиране на обучението”–  ДБТ - Лом
2003 г.– Заместник-кмет „Местно икономическо развитие, финанси, общинска собственост, земеделие  и европроекти” в Община Лом
2008 г. -  Зам.-директор по Административно финансовите  въпроси на  „Агро Инвест Инженеринг” АД Лом,  дъщерно дружество на „Енемона” АД, с основен предмет на дейност – земеделие и изкупуване на земеделска земя на територията на общините Лом, Медковец и Козлодуй.
2011 г. -  Ръководител на Териториално звено - Лом към Ресор „Корпоративна политика” на  „Енемона” АД и Председател на управителен съвет на Фондация „За развитие на Северозападна България”
2013 г. – Главен специалист „Поземлени отношения” към „Агро Инвест Инженеринг” АД - Лом
2015 г. – Заместник-кмет „Финанси, местно икономическо развитие и проекти”ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
Персонални данни:
Дата и място на раждане: 2 ноември 1971 г. в Лом
Семейно положение:  Женен, има син и дъщеря

Образование и квалификация:
ВВСУ  “Любен Каравелов” - София
Магистър по промишлено и гражданско строителство

Професионален опит:
1995 г. - Главен специалист „ТСУГ” в Община Лом   
2000 г.  – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2004 г. -  Главен инженер в «Ломстрой» ООД
2005 г. – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2006 г. –  Директор ТП „Пристанище Лом“ към ДП «Пристанищна инфраструктура»     
2008 г. – Заместник -кмет „ТСУБ“  в Община Лом      
2011 г. – Управител на „Стройпроект“ ЕООД
2015 г. – Заместник-кмет „Териториално-селищно устройство и благоустройство в Община Лом“

 

МАТИЛДА ИВАНОВА ДОНКОВА РУСИНОВА

СЕКРЕТАРПерсонални данни:
Дата и място на раждане: 26 януари 1972 г. в Лом
Семейно положение: Омъжена, има син

 
Образование и квалификация:
1990 г.СОУЧЕМИ  “Димитър Маринов” – Лом
1995 г. – СА „Д. Ценов” - Свищов
Магистър, специалност – Маркетинг и планиране с квалификация – Икономист бизнес стратег
2007 г. – Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,
Магистър, специалност - Математика

 
Професионален опит:
1996 г. – Учител в ПГ „Найден Геров” - Лом 
2005 г. – Директор дирекция „Обща администрация и финанси” в Община Лом
2012 г. – Учител по математика и икономика в ПГПТ – Лом 
2016 г. – Секретар на Община Лом

 

 

 

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?