Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Кметове на кметства и кметски наместници
Кметство ТРАЙКОВО
Детелина Радевска – 09723/2220
Kmetstvo.Traykovo@lom.egov.bg

Кметство КОВАЧИЦА
Людмила Пандурска – 09720/2220; 0879 887 462
Kmetstvo.Kovachitsa@lom.egov.bg

Кметство СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Цветан Цветанов – 09722/2220; 0879 811 988
Kmetstvo.StMahala@lom.egov.bg

Кметство ЗАМФИР
Гаврил Гаврилов – 09726/2220; 0887 610 520
Kmetstvo.Zamfir@lom.egov.bg

Кметство ДОЛНО ЛИНЕВО
Валери Костадинов – 0971/66 653; 0878 931 922
Kmetstvo.DLinevo@lom.egov.bg

Кметство СЛИВАТА
Димитър Иванов –  09728/2220; 0879 811 996
Kmetstvo.Slivata@lom.egov.bg

Кметство ДОБРИ ДОЛ
Александър Александров – 09728/2316; 0879 811 989
Kmetstvo.Dobridol@lom.egov.bg

Кметство СТАНЕВО
Малина Рангелова
09724/2222; 0879 811 995
Kmetstvo.Stanevo@lom.egov.bg

Кметство ОРСОЯ
Рени Каменова
09728/2366
Kmetstvo.Orsoya@lom.egov.bg
Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?