Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Обяви
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ
24.08.2018

Съобщение за провеждане на консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом и екологична оценка към него  - тук

 

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом и екологична оценка към него - тук

 

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом - визия – тук

 

Предварителен проект за Общ устройствен плантексттук

 

Схема за транспортната мрежа – тук

 

Схема за водоснабдяване и канализация – тук

 

Схема енергийни обекти и далекосъобщения – тук

 

Схема на териториите и зоните за природозащита – тук

 

План-схема на собствеността – тук

 

Схема за защита и опазване на обектите на недвижимото културно наследство – тук

 

План-схема по вид територия – тук

 

Схема на защитените от бедствия територии – тук

 

Доклад за оценка за степента на въздействие на Общ устройствен план на община Лом върху защитени зонитук

 

Община Лом моли всички заинтересовани лица да попълнят Анкетната карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на Общ устройствен план (ОУП).


Анкетна карта


Попъленените анкети могат да бъдат внесени в деловодството на Община  Лом, ул. "Дунавска" №12, ет.1, гише №10, или на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg

 

 

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?