Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи

С ПЪРВА КОПКА ОБЩИНА ЛОМ СТАРТИРА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩАТА В КВ. БОРУНА
05.09.2019
  С официална церемония „Първа копка“ Fбщина Лом стартира строителните дейности по проект „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“. Събитието ще се проведе на 11.09.2019 г. (сряда) от 11:30 часа на брега на река Дунав, източно от плаж „Чайка“.   Главната цел на проекта е укрепване на тялото и понижаване нивото на подпочвените води в периодично активно свлачище с идентификационен № МОN 24.44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с № MON 24.44238.92.01.01 и № МОN 24.44238.92.01.02 регистрирани в кв. Боруна – гр. Лом, както и изграждането на дренажни и отводнителни съоръжения в квартала. Той се реализира по Оперативна програма „Околна...

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА
01.08.2019
В изпълнение на Закона за личната помощ, който ще се прилага от 01.09.2019 г. и във връзка с Наредба № РД-07-7/05.07.2019  год., Ви уведомяваме, че стартира кампания за прием на заявления за ползватели за включване в механизма лична помощ и за кандидатстване за асистенти  по реда на Закона за лична помощ.          Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.          От 01.08.2019 г. стартира кампания за набиране на кандидати за потребители...

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“
01.08.2019
   На 27.06.2019 г. бе подписан административен договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика за реализирането на проект „Патронажна грижа в община Лом“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020          Проектът е на стойност 241 387,01 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.          Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом, чрез осигуряване на...

СТАРТ НА ПРОЕКТА ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
21.06.2019
  Целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимито оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” бяха представени от кмета Пенка Пенкова и екипа по изпълнение на встъпителна пресконференция.   Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Лом, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци.   Ще бъдат осигурени и необходимата техника и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом”
18.06.2019

ПРОЕКТ: ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ЛОМ
03.06.2019
Община Лом подписа Договор за съвместна дейност РД04-29/29.05.2019 г. с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – Лом“.   Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване и  обзавеждане за нуждите на кухненския блок към Домашен социален патронаж - Лом,  с цел по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността,  по-добри условия на труд, отговарящи на нужните изисквания и стандарти, и задоволяване потребностите на целевите групи на територията на цялата община.   Ще бъдат закупени и монтирани статистични елекрически печки с две и три фурни, хладилни шкафове с една и две врати, картофобелачна машина, електрически скари, банциг...

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?