Република България
Община Лом
Официален интернет сайт
МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Добре Дошли

ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”

В ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ ТУРНИР ПО СТРИЙТБОЛ

КМЕТЪТ ПЕНКА ПЕНКОВА И ДЕЦАТА ОТ ВГ "ШОКОЛАДЧЕ"

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2016

22.07.2016
ОБЯВА НА ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение” АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване, както следва: ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


22.07.2016
ПРОВЕДЕ СЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА”

На 21.07.2016 г. година в заседателната зала на Община Лом се проведе встъпителна пресконференция по проект „Община Лом - в грижа за децата“ финансиран по...


19.07.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за...


18.07.2016
Протокол от проведен търг на 13.07.2016 г. за наем на пасища от ОПФ за стопанската 2016 - 2017 г.

Днес, 13.07.2016 г. в сградата на Община Лом, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.103 от...


15.07.2016
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ДКЦ 1 - ЛОМ" ЕООД ГР.ЛОМ

Общински съвет Лом, на основание чл.21, ал 1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл.63, ал.3...


12.07.2016
Протокол от проведен търг на 11.07.2016 г за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Сталийска махала

Днес, 11.07.2016 г. в сградата на Община Лом, в изпълнение Заповед № 559/27.06. 2016 г. на кмета на Община Лом се проведе търг с тайно...