Добре Дошли

7 МАЙ 2015 Г. ОТ 17,30 ЧАСА В ОХГ "ПОЛОМИЕ"

ОБЩИНАТА РАБОТИ ЗА НОВИ ПРОЕКТИ С РУМЪНИЯ

„ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020” – АНКЕТА

ДЪРЖАВАТА ПОДКРЕПИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ БЕ ОБСЪДЕНО В ЛОМ

ПРОФ. СТЕФАН ПОПОВ СЕ СРЕЩНА С ЛОМСКАТА ПУБЛИКА

НАГРАДИХА ОТЛИЧЕНИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

ИЗЛОЖБА „ШАРЕНИ ПЕРАШКИ” РАДВА ЛОМЧАНИ НА ВЕЛИКДЕН

05.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! С цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, уведомяваме пчеларите. за предстоящо третиране на сервитутната жп ивица по линията...


05.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! С цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, уведомяваме пчеларите. за предстоящо третиране на площ от 5,500 дка в...


04.05.2015
ЗАПОВЕД №233/17.04.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО СПИРАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩА, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Строго се забранява търсенето, проучването и добиването на подземни богатства на територията на Община Лом, включително добив на инертни материали от защитени зони по НАТУРА...


02.05.2015
ВОКАЛНА ГРУПА „ШОКОЛАДЧЕ" ИЗНЕСЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

Вокална група „Шоколадче”, с ръководител Росица Кръстева, зарадва любителите на хубавата детска песен с концерт в Народно читалище „Постоянство” 1856. Музикалното събитие, което се проведе...


02.05.2015
ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ПРЕДСТАВИХА ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856

ДЮФА „Хорце”, ТСИФ „Ломски ритми” и гостуващата танцова формация „Радост” от село Сталийска махала изнесоха концерт в голямата зала на Народно читалище „Постоянство” 1856. ...


30.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ

Предмет на поръчката „Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на Община Лом през 2015 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Дезинсекция срещу комари на...


05.05.2015
ЗАПОВЕД №388/05.05.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В МЕСТНОСТТА "КРАЙ ДУНАВА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ЛОМ

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...


28.04.2015
ЗАПОВЕД №324/28.04.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение №534 от протокол №60/20.05.2014г. на Общински съвет...


07.04.2015
ЗАПОВЕД №217/07.04.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2014 – 2015 Г.

Прочетете тук


02.04.2015
ЗАПОВЕД №206/31.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление...


02.04.2015
ЗАПОВЕД №205/31.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл.42, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и...


02.04.2015
ЗАПОВЕД №204/31.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл.42, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление...