Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
22.09.2018
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, ЛОМЧАНИ!
На 22 септември 1908 година в старопрестолния град Велико Търново цар Фердинанд и българското правителство обявяват независимостта на Третата българска държава. Този съдбоносен исторически акт става възможен, защото изразява волята за самоопределение, свобода и независимост на българския народ. Нека на днешния празник си пожелаем да бъдем здрави, единни, успешни и достойни граждани.  И с думи и дела да отстояване посланието на Манифеста от 1908 година: “Да живее свободна и независима България!”.С уважение,Пенка ПенковаКмет на Община Лом

21.09.2018
ДЕН НА МОБИЛНОСТТА

21.09.2018
РОК ВЪЛНЕНИЕ 2018

21.09.2018
СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА НАГРАДИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КРИТИК ЮЛИЙ ЙОРДАНОВ
В околностите на Казанлък, сред красивата природа на местността  Крънската кория се състоя първият национален събор на запасното войнство в България. Ветераните в Българската армия бяха уважени от президента на републиката и върховен главнокомандващ на армията Румен Радев, вицепремиера Красимир Каракачанов – министър на отбраната, действащи генерали и офицери. Проявата, която е най-крупното събитие в живота на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, привлече вниманието на българските и чуждестранните медии. На нея освен официалните поздравления на гостите, бяха демонстрирани силата и мощта на българските воини. По покана на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва литературният критик...

18.09.2018
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с полагането на нов водопровод, утре, 19.09.2018 г., водоподаването в района на улиците „Драгоман“ (от ул. „Цар Петър“ до ул. „Димитър Ангелов“), „Хаджи Димитър“ (от ул. „Димитър Ангелов“ до ул. „Хан Омуртаг“), „Димитър Ангелов“, „Полк. Илиев“, „Митко Палаузов“ и „Гоце Делчев“, ще бъде преустановено за времето от 09.00 до 16.00 ч. Община Лом, ВиК-Лом и фирмата-изпълнител се извиняват на гражданите и водачите на МПС за временните неудобства, предизвикани от ремонтните дейности. Изграждането на нов водопровод на изброените по-долу улици се финансира от Община Лом, а цялостното асфалтиране с изграждането на нови тротоари бордюри на „Драгоман“, “Варош“, „Ст. Хаджийски“, „Панайот Хитов“,...

18.09.2018
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Двама лекари бяха удостоени с най-виското звание „Почетен гражданин на Лом“ на тържественото заседание на Общинския съвет в Деня на Лом, 17 сепмтеври, „Вяра Надежда, Любов“. Д-р Андрей Георгиев, който дари на ПГ „Найден Геров“ 2 млн. долара и 500 000 долара на Община Лом, бе награден посмъртно за изключителен принос в популяризирането на Лом и дарителство с непреходна стойност и обществена значимост. Доц. д-р Антони Георгиев получи най-високото звание за изключителен принос в медицината и популяризиране името на Лом. С „Почетния знак на Община Лом“ бяха наградени Библиотеката към НЧ „Постоянство 1856“ по повод 170 години от основаването й, както...

14.09.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТИ ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТ СИ"
На основание  чл. 91 от Кодекса на труда и  чл. 3, ал. 6, т. 2 от Вътрешните правила за подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом и Заповед № 635/12.09.2018 г.Прочети тук

07.09.2018
ОБЩИНА ЛОМ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“
Община Лом удължава срока за подаване на документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „Главен счетоводител“ - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

31.08.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 608/28.08.2018г. на Общински съвет ЛомПрочети тук

21.08.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ОБЩИНА ЛОМ"
Обява за длъжността „Главен счетоводител в Община Лом” - тукЗаявление за участие в конкурс - тукДекларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - тук

06.07.2018
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕЕМЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА - ЛОМ
Прочети тук

26.06.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ
На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи/ППЗСПЗЗ/, т.11 от Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади приети с Решение № 395 от Протокол № 50/27.02.2018 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.30, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община ЛомЗаповед №492/25.06.2018 г. на кмета на Община Лом тукРегистър на пасища, мери и ливади от ОПФ тук

Галерия
Tърсене
Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка
Резултати от допитването за дарението на д-р Андрей Георгиев
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?