МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Добре Дошли

ТРИСТА ДОМАКИНСТВА ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНИ КОМПОСТЕРИ

НА 13 ЮЛИ ОТ 15.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЛОМ

ПЪРВИТЕ ДВА ДОГОВОРА ЗА САНИРАНЕ В ЛОМ ВЕЧЕ СА ФАКТ

„ДУНАВСКО НАСТРОЕНИЕ” ЗАВЛАДЯ ЛОМ

ФШП „ЕКАТЕРИНА ВАНКОВА” ЗАРАДВА ЛОМЧАНИ С КОНЦЕРТ

ЗАСЕЛИХА С 40 000 ЧИГИ ДУНАВА КРАЙ ЛОМ

ЛОМ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО УЧИЛИЩЕ В С. КОВАЧИЦА

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ В ЛОМ

РОЗАЛИНА СПАСОВА НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ

ЧЕСТВАМЕ 100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕКАТЕРИНА ВАНКОВА

ОБЩИНАТА РАБОТИ ЗА НОВИ ПРОЕКТИ С РУМЪНИЯ

ДЪРЖАВАТА ПОДКРЕПИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ БЕ ОБСЪДЕНО В ЛОМ

ПРОФ. СТЕФАН ПОПОВ СЕ СРЕЩНА С ЛОМСКАТА ПУБЛИКА

НАГРАДИХА ОТЛИЧЕНИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

02.07.2015
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и...


01.07.2015
ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем V 150 м3 за водоснабдяване жителите на село Трайково с цел подобряване на жизнената среда и...


01.07.2015
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!

Във връзка с предстояща процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2015 – 2016г. на собственици или ползватели на животновъдни обекти...


29.06.2015
СЪОБЩЕНИЕ

Предмет на поръчката: ”Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015 - 2016 г. по маршрути : „Лом - Крива бара - Лом”,...


29.06.2015
ДЕСЕТКИ УЧЕНИЦИ И ГРАЖДАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В СЪБОТНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНАТА ИВИЦА НА РЕКА ДУНАВ В РАЙОНА НА ЛОМ

На 27 юни в Лом се проведе заключителния етап на кампанията „Да изчистим Лом заедно”. Инициативата е част от най-мащабната доброволческа акция в страната -...


29.06.2015
ОБЯВА НА ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България”АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване, както следва:На 30 юни за времето от 09.00...


03.07.2015
ЗАПОВЕД №510/02.07.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРОВЕДЕН ТЪРГ НА 24.06.2015 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2015 – 2016 Г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, чл.16, ал.6 от Наредбата за...


03.07.2015
ЗАПОВЕД №504/02.07.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 1 КВ.М. ВЪВ ФОАЙЕТО НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛОМ

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.11, ал.2 и ал.3...


29.06.2015
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ НА 24.06.2015 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2015 – 2016 Г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛОМ

На 24 юни 2015 г. в сградата на Община Лом, в изпълнение на Решение № 680 от Протокол № 86/29.05.2015 г. на кмета на Община...


25.06.2015
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"

На 23 юни 2015 г. от 13,00 часа в Заседателната зала на община Лом се проведе заседание на комисията назначена с Решение № 660 от...


25.06.2015
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"

На 24 юни 2015 г. от 09,00 часа в Заседателната зала на община Лом се проведе заседание на комисията назначена с Решение № 660 от...


15.06.2015
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "МЕЧТА" - ЛОМ

На основание чл. 3, ал. 6, т. 2 от Вътрешни правила за подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом и Заповед № 441/12.06.2015...