Добре Дошли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020” – АНКЕТА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОЧЕТОХМЕ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

В ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 137 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ БЕШЕ ОТКРИТА ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА

ПРАВО НА ОТГОВОР

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 1 МАРТ, БЕШЕ ОТКРИТА В ОХГ ПОЛОМИЕ

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛА ПОДПИСКА

ЛОМ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ТРИФОН ЗАРЕЗАН

В ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНО ВИНЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ОБЩИНСКИ ПАЗАР

В ЛОМ БЕ СЪЗДАДЕН КЛУБ „МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ”

ТГС ПРОЕКТ УКРЕПВА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЛОМ И НИШ

ПИСМО В ПОДКРЕПА НА ОТЕЦ ЦВЕТАН АНТОНОВ

КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ ЧЕСТИТИ БАБИНДЕН НА ЛЕКАРИ И АКУШЕРКИ

ОБЩИНАТА ПОДКРЕПЯ МЛАДИ ВИСШИСТИ

ОБЩИНА И ПОЛИЦИЯ ЩЕ СЕ БОРЯТ СРЕЩУ ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

31.03.2015
ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

На основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ,...


31.03.2015
КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ ЧЕСТИТИ НА АРТИСТИТЕ ОТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА” МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА

На 30 март в Народно читалище „Постоянство” 1856, артистите от Драматичен театър „Кръстьо Пишурка” представиха музикалния спектакъл „Българи от старо време” по едноименната повест на...


30.03.2015
КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДВУДНЕВЕН ФОРУМ В БЕЛОГРАДЧИК, ПОСВЕТЕН НА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ”

Във връзка със стартиране на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България, на 25 и 26 март, в Белоградчик се проведе двудневен форум, в...


27.03.2015
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В "ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА ГР.ЛОМ" /С.ЗАМФИР/

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл.3, ал. 6, т.2 от Вътрешни правила за подбор,...


19.03.2015
ЗАПОВЕД №182/19.03.2015 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 250 КВ.М. ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата...


16.03.2015
ЗАПОВЕД №171/16.03.2015 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение №354 от Протокол №60/20.05.2014 г. на...