Добре Дошли

НА 29 ЯНУАРИ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

ТГС ПРОЕКТ УКРЕПВА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЛОМ И НИШ

ВОДОПОДАВАНЕТО В ЛОМ Е ВЪЗСТАНОВЕНО

НА 27 ЯНУАРИ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОМ

ПИСМО В ПОДКРЕПА НА ОТЕЦ ЦВЕТАН АНТОНОВ

КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ ЧЕСТИТИ БАБИНДЕН НА ЛЕКАРИ И АКУШЕРКИ

ОБЩИНАТА ПОДКРЕПЯ МЛАДИ ВИСШИСТИ

ОБЩИНА И ПОЛИЦИЯ ЩЕ СЕ БОРЯТ СРЕЩУ ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

ХУДОЖНИКЪТ СВЕТЛИ ЯНАКИЕВ С НОВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

ДВАМА ИЗВЕСТНИ ХИРУРЗИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА В ЛОМСКАТА БОЛНИЦА

ШЕЛИ ЦВЕТАНОВА НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ

КМЕТЪТ ИВАНОВ ИСКА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАК №7631

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ЙОРДАНОВДЕН

ДЕЦА ПРЕДСТАВЯТ СТАРИННИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ С НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР

30.01.2015
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" КЪМ ОБЩИНА ЛОМ

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” за екипа по приемна грижа към Община Лом, във връзка с изпълнение на...


30.01.2015
НА 29 ЯНУАРИ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В КВ."МЛАДЕНОВО"

На 29 януари 2015 г. в заседателната зала на Община Лом се проведе обществено обсъждане, във връзка с избор на обемно-пространствено решение за проектиране и...


29.01.2015
ВОДОПОДАВАНЕТО В ЛОМ Е ВЪЗСТАНОВЕНО

Водоподаването в Лом е възстановено след аварията, която бе причинена от спукан водопровод на 27 януари, край помпената станция в село Добри дол. Отстраняването на...


23.01.2015
ЗАПОВЕД №94/21.01.2015 Г. ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА ЧЛ.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение №534 от протокол №64/20.05.2014 г. на Общински...


08.01.2015
ЗАПОВЕД № 80/ 08.01.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ, ОТНОСНО ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 42, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,...


03.12.2014
ЗАПОВЕД № 592/ 02.12.2014 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ, ОТНОСНО ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

На основание чл. 42, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,...