Добре Дошли

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ДЕТСКИ ДОМ „МИЛОСЪРДИЕ”

ВОКАЛНА ГРУПА „ШОКОЛАДЧЕ” ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ В ЛОМ

Заповядайте на 27.12. 2014 г.от 9.00 ч.в Храм „Свети Николай Нови”

КМЕТЪТ ИВО ИВАНОВ С НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР

ОТКРИХА НОВ ЦЕНТЪР ЗА РЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В РУСЕ

22.12.2014
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКА СЛУЖБА И НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

На 25 декември, четвъртък, от 08.30 часа в съборен храм „Успение Богородично” в Лом, ще се проведе тържествена Рождественска служба. В 10.00 часа хористите от...


22.12.2014
ВОКАЛНА ГРУПА „ШОКОЛАДЧЕ” ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОСТОЯНСТВО - 1856"

Вокална група „Шоколадче”, с ръководител Росица Кръстева, изнесе концерт в голямата зала на Народно читалище „Постоянство – 1856”. Освен многобройните зрители, приятели и почитатели на...


22.12.2014
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ДЕТСКИ ДОМ „МИЛОСЪРДИЕ”

Кметът Иво Иванов и заместник-кметът Камелия Арсенова бяха гости на коледното тържество в Детски дом „Милосърдие”. С много усмивки, песни и танци бе изпълнена празничната...


03.12.2014
ЗАПОВЕД № 592/ 02.12.2014 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ, ОТНОСНО ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

На основание чл. 42, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,...


14.11.2014
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЩИНА ЛОМ на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 556/12.11.2014 г. на Кмета на Община ЛомОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността гл.специалист ”Топлотехника –...


04.11.2014
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Проект: "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА", финансиран по Проекта за социално включване (Заем 7612 BG от МБВР) - СФ № РД09-27/31.05.2011 г. Обществена...