МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ Е ДОМАКИН НА ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 3 МАРТ
25.02.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
24.02.2017
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г....

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.02.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,...

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.02.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за...

Галерия

Tърсене
Парламентарни избори 2017
Зов за помощ
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение