Добре Дошли
21.11.2014
ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Ученици, родители и учители от Първо основно училище „Никола Първанов“ отбелязаха Деня на християнското семейство и на православната християнска младеж. Гости на тържеството, което се...


21.11.2014
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ - КОНЕ

ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.132, ал.1, т.З от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 21, ал.1, т.1 от Устройствения правилник...


20.11.2014
ГРАФИК НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

за периода 24 - 28 ноември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи. "ЧЕЗ Разпределение България" АД Ви уведомява, че...


14.11.2014
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЩИНА ЛОМ на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 556/12.11.2014 г. на Кмета на Община ЛомОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността гл.специалист ”Топлотехника –...


04.11.2014
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Проект: "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА", финансиран по Проекта за социално включване (Заем 7612 BG от МБВР) - СФ № РД09-27/31.05.2011 г. Обществена...


31.10.2014
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.10.2014 Г.

по проект на "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА":- в услугата "Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна...