Република България
Община Лом
Официален интернет сайт
Община Лом стартира кампания за прием на декларации-заявления за заявяване на съд за събиране на битови отпадъци - 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г.

Добре Дошли

ПЪСТРА ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА ОТВОРИ ВРАТИ В ЛОМ

НОВ УСПЕХ ЗА АКРОБАТИТЕ НИ

КМЕТЪТ НА ЛОМ ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

УЧЕНИЦИ ОТ ЛОМ СЕ ВКЛЮЧИХА В МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД

05.05.2016
ОБЯВА НА ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България”АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване, както следва: ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


04.05.2016
61 ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЛОМ ПОЛУЧАВАТ ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

В началото на 2016 година, с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в...


03.05.2016
20 ПЕНСИОНЕРИ ОТ ОБЩИНА ЛОМ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ОТ ВЕЛИКДЕНСКАТА КАМПАНИЯ

Възрастните хора ще бъдат подпомогнати от националната кампания „Великден за всеки” – „Дари празник на баба и дядо“. Кампанията стартира в началото на април, по...


26.04.2016
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Съобщение за отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани...


18.04.2016
ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

Oбщина Лом в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015" по Оперативна програма „Развитие...


01.04.2016
ЗАПОВЕД №292/30.03.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 49, ал.1 т.3...