МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Добре Дошли

УЧАСТВАЙТЕ С ИДЕИ ДО 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

ХУДОЖНИЦИ ОТ СЪРБИЯ ПОКАЗВАТ МОДЕРНО ИЗКУСТВО

45 ГОДИНИ ОТПРАЗНУВА СОУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ”

ПГХЗ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 55-ГОДИШНИНА

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ЛОМ ПОСЕТИ ГРАД ДАБУЛЕНИ, РУМЪНИЯ

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В ПТП

КМЕТЪТ ПЕНКА ПЕНКОВА ПОЛОЖИ КЛЕТВА ЗА НОВИЯ МАНДАТ

27.11.2015
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности...


27.11.2015
ОБЯВА НА ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България”АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване, както следва:На 30 ноември 2015 г. за времето...


24.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.1, въввръзка с чл. 44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите,в Басейновата дирекция „Дунавски район” е...


24.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.1, въввръзка с чл. 44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите,в Басейновата дирекция „Дунавски район” е...


24.11.2015
СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.1, въввръзка с чл. 44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите в Басейновата дирекция „Дунавски район”...


24.11.2015
ХУДОЖНИЦИ ОТ СЪРБИЯ ПОКАЗВАТ МОДЕРНО ИЗКУСТВО В ГАЛЕРИЯ „ПОЛОМИЕ”

Изложба на преподаватели от университета в гр.Ниш бе открита на 23 ноември в общинската художествена галерия „Поломие”. Експозицията, която включва над 30 творби, представя различни...


23.11.2015
ЗАПОВЕД №2039/19.11.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 2039 /19.11.2015 г.на Кмета на Община Лом относно обявяване на свободно работно място по документи за длъжността „Управител” в Център за настаняване от...


23.11.2015
ЗАПОВЕД №2041/19.11.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 2041/19.11.2015 г. на Кмета на Община Лом относно обявяване на свободно работно място по документи за длъжността „Социален работник” в ЦНСТ за възрастни...


23.11.2015
ЗАПОВЕД №2037/19.11.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 2037 /19.11.2015 г. на Кмета на Община Лом относно обявяване на свободно работно място по документи за длъжността „Управител/социален работник” в ЦНСТДМСУ „Мечта”...


23.11.2015
ЗАПОВЕД №2038 /19.11.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 2038 /19.11.2015 г. на Кмета на Община Лом относно обявяване на свободно работно място по документи за длъжността „Управител/социален работник” в Дневен център...


23.11.2015
ЗАПОВЕД №2040/19.11.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 2040 /19.11.2015 г. на Кмета на Община Лом относно обявяване на свободно работно място по документи за длъжността „Управител” – 0,5 щ.бр. в...


13.10.2015
ЗАПОВЕД №706/09.10.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската и собственост и във връзка с чл.49, ал.1...