Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ЗАРАДВА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
21.12.2018
Коледно тържество зарадва деца и родители, ползващи услугите на Центъра за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Празнична програма изнесоха малчуганите от предучилищна група към I ОУ „Никола Първанов“, с класен ръководител Ася Йонкова.  Дядо Коледа зарадва с подаръци всички участници и потребители на услугите в Центъра. Вече трета година екип от квалифицирани специалисти   предоставя  интегрирани услуги на повече от 300 деца и техните семейства по   проект „Община Лом-в грижа за децата“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с административен договор BG05M9OP001--2.004-0014. Ефективното и качествено реализиране на комплекса от дейности допринася за  осигуряване на подкрепа и...

С ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА" СТАРТИРА ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЛОМ ПО ОПРР "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
30.11.2018
На 30.11.2018 г. в двора на СУ "Отец Паисий" в гр. Лом се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на  СМР дейностите по Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е обновяване и модернизиране на важни обекти от общинската образователна инфраструктура в град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Д. Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Н. Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, II OУ „К....

ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОТ ПРАЗНУВАТ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"
22.11.2018
На 21 ноември т.г. децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Нов дом – нов шанс”, съвместно с потребителите на Дневния център за стари хора в село Ковачица, отбелязаха заедно Въведение Богородично – Деня на християнското семейство. Децата пък от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  „За по-щастливо детство” посетиха настанените потребители в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в град Лом. Потребителите и на четирите  Центъра показаха изключителни кулинарни умения. Съвместното честване на различни празници се превърна в традиция. Около отрупаната със сладки изкушения трапеза...

ДЕЦА В РИСК ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПО ПРОЕКТА „ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ”
19.11.2018
На 16 ноември децата, настанени в социалните услуги от резидентен тип в град Лом, отбелязаха Международния ден на толерантността.  В Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Нов дом – нов шанс” изготвиха брошура, която децата в риск представиха и разпространиха сред своите съученици в ІХ и Х клас в СУ „Отец Паисий“ и в ХІІ клас в СУ „Димитър Маринов“. Децата  от  Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  „За по-щастливо детство” посетиха настанените потребители в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Мечта“, където представиха презентация и подариха...

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ”
02.11.2018
От 1 ноември 2018 г., след проведен конкурс от Община Лом, са назначени почасово на трудов договор   ръководители  на „Арт клуб“,  на клуб „Спорт“, на клуб „Фотография“ и  на „Музикален клуб“, които да проучат и развият  силните страни и да проследят динамиката в развитието на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип. Работата им е  да  разгърнат  потенциала и  да развият уменията на децата и младежите,  чрез  участие в клубове за развитие на таланти и в местни дейности. Ще се спазват принципите на безопасност, доверие, взаимно приемане и ефективно общуване. Подкрепя се правото на избор, участие и...

ОБЯВА ПО МЯРКА 3-6.4.1. ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ЛОМ
26.10.2018
Уважаеми съграждани, СНЦ "Местна инициативна група-Лом" (МИГ ЛОМ) Ви информира, че от днес, 26.10.2018 г. , за земеделски стопани, микропредприятия и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите на територията на Община Лом, е отворена процедура за кандидатстване  с проекти предложения по мярка 3-6.4.1. от Стратегията на МИГ ЛОМ чрез подаване на електронен формуляр в ИСУН 2020 на следния интеренет адрес   https://eumis2020.government.bg За повече подробности се запознайте с Обява по мярка 3-6.4.1. - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?