МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
ЛОМ И КРАЙОВА ДОГОВАРЯТ ПРОЕКТИ ЗА 10,5 МЛН. ЕВРО
28.04.2017
Община Лом и град Крайова, център на област Долж, ще кандидатстват по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-Румъния-България с общи проекти на стойност 10,5 млн. евро....

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
26.04.2017
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4, от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова...

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАВИЛИОН И ТЕРЕН ЗА ПАВИЛИОН
26.04.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и ал. 2, т. 1 и чл. 14,...

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГАРАЖИ
26.04.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.22, ал.1 и ал. 2 от...

Галерия

Tърсене
Парламентарни избори 2017
Зов за помощ
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение