Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД №286/11.05.2017 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМИ ОТ ОПФ
16.05.2017


На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 276 от Протокол № 34./28.04.2017 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.12, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Лом нареждам:

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем  или аренда на  свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.

Обект на търга са свободни земи от Общински поземлен фонд на Община Лом,  подробно описани по землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем или  аренда), начална тръжна цена в списъци–извадки от регистрите по землища:

   Прочети тук

Tърсене
Покана
ПОКАНА за национален фотоконкурс „Изворите на България“
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение