Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Търгове и конкурси
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
24.11.2017

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 780/22.11.2017г. на Кмета на Община Лом

Прочети тук
Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?