Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Новини
СТАРТ НА ПРОЕКТА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 „СНЕЖАНКА“
11.06.2018


Община Лом има удоволствието да Ви покани да присъствате на церемония по започване на строителството нна обект: „Изпълнение на СМР на Детска градина №1 „Снежанка“ в град Лом, по Проект №BG16RFOP001-1.034-0001 „МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД ЛОМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” с  АДБФП №BG16RFOP001-1.034-0001-С01/05.10.2017 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Tърсене
Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка
Резултати от допитването за дарението на д-р Андрей Георгиев
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?