Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
СТАРТ НА ПРОЕКТА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 „СНЕЖАНКА“
11.06.2018


Община Лом има удоволствието да Ви покани да присъствате на церемония по започване на строителството нна обект: „Изпълнение на СМР на Детска градина №1 „Снежанка“ в град Лом, по Проект №BG16RFOP001-1.034-0001 „МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД ЛОМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” с  АДБФП №BG16RFOP001-1.034-0001-С01/05.10.2017 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?