Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
СТАРТ НА ПРОЕКТА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 „СНЕЖАНКА“
11.06.2018


Община Лом има удоволствието да Ви покани да присъствате на церемония по започване на строителството нна обект: „Изпълнение на СМР на Детска градина №1 „Снежанка“ в град Лом, по Проект №BG16RFOP001-1.034-0001 „МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД ЛОМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” с  АДБФП №BG16RFOP001-1.034-0001-С01/05.10.2017 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?