Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г.
03.01.2019


Местните данъци и такси, както и таксата за битови отпадъци, няма да се увеличават през 2019 г. и запазват досегашния си размер. По предложение на кмета Пенка Пенкова Общинският съвет гласува актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом за 2019 г.


За девет административни услуги Община Лом вече няма да взима такси през 2019 г. Това са: издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път, издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път, издаване на препис от документ за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци, представяне на данъчна и осигурителна информация, вписване в регистъра на технически паспорт за строеж, включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии, презаверяване на скица от издаването, на която се изтекли 6 месеца, издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси, и приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация.


За размера на данъка върху МПС, който  трябва да бъде приет от Общинския съвет до края на януари, кметът Пенка Пенкова ще предложи минималния праг за изчисление на данъка, според изискванията на  актуализирания Закон за местните данъци и такси, който бе приет от Народното събрание на 27 ноември 2018 г.

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?