Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Общински съвет
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред,определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.
Настоящият състав на Общински съвет – Лом е избран съгласно Изборния кодекс с проведените  местните избори през ноември 2015 г.(мандат 2015-2019).
В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Лом, както и за неговата работа –правилник, решения от заседания. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет има следната структура: Председател на Общински съвет, двама заместник председатели председатели на комисии на Общинския съвет и председатели на групи към Общинският съвет.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.

За контакти:

гр. Лом
ул. "Дунавска" № 12
ет. 3 стая № 303
тел. 0971/69131
факс: 0971/66026
email: predsedatel.lom@abv.bg
Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?